Case #1

Opdracht: Van opleiding onder bestuurlijk toezicht naar een positieve accreditatie.

Een van mijn favoriete opdrachten was voor een opleiding in het zuiden van Nederland die onder bestuurlijk toezicht was gezet. De opdracht was duidelijk: zorg dat de visitatie behaald wordt. Want als er niet snel iets zou gebeuren, zou de opleiding haar deuren moeten sluiten. 

Tegen de tijd dat ik ingeschakeld werd, was het vertrouwen in een goede afloop al bijna helemaal weg. Uiteindelijk hebben we de opleiding totaal omgebouwd naar een nieuwe opleiding met een andere naam en andere focus. Deze opleiding wist de visitatie te behalen en loopt nu heel goed. Prachtig om te zien.

Werkzaamheden:

 • Van bestuurlijk toezicht naar behaalde positieve accreditatie
 • Curriculumvernieuwingstraject
 • HR-trajecten op gebied van duurzame inzetbaarheid, medezeggenschap, VSO’s, professionalisering en vitaliteit, uit noodzaak hervorming academie
 • Herinrichting onderwijs logistieke processen en TBV’s medewerkers
 • Vanuit financiële taakstellingen naar duurzame gezonde bedrijfsvoering
Case #2

Opdracht: De fusie van drie scholen naar één grote fusieschool begeleiden.

Een andere favoriete opdracht van mij was om een van de locaties van een grote onderwijsorganisatie aan te sturen na een periode waarin de school gefuseerd was, er veel management wijzigingen waren geweest en waarin lang weinig keuzes waren gemaakt:

 • Welke opleidingen gaan we wel of doorzetten en zo ja, op welke manier? En wat betekent dat voor de teams?
 • Wat hebben medewerkers nodig om met vertrouwen goed en resultaatgericht aan de slag te kunnen?
 • Hoe kunnen we zorgen voor een duurzame en gezonde bedrijfsvoering?
 • Hoe bouwen we aan een sterk MT naar de toekomst?
 • Hoe zorgen we ervoor dat onze studenten zo min mogelijk van dit alles meekrijgen en goed onderwijs blijven krijgen?

Waar dit een ander misschien zijn hoofd doet tollen, word ik juist heel blij van dit soort complexe uitdagingen waar veel tegelijk speelt op verschillende niveaus. Daar kan ik echt mijn tanden in zetten.

Binnen zo’n 9 maanden hebben we daarin een gezonde basis kunnen aanbrengen, waarop de organisatie met vertrouwen door kan naar de toekomst.

Werkzaamheden:

 • Herziening opleidingsportfolio en basiskwaliteit op orde
 • Team- en talentontwikkeling
 • Aanpassen (HR)-structuren en processen zorgondersteuning
 • Integratie nieuwe bedrijfsprocessen en -systemen
 • Subsidietrajecten, huisvesting en leven lang ontwikkelen (llo)
 • Financiële herstructurering en focus (inclusief HR-portefeuille)

Vertrouwd door o.a. deze opdrachtgevers

Op zoek naar een interim professional?

Laten we praten over jouw doelen en uitdagingen. Neem contact op voor een vrijblijvend gesprek via 06 23 68 75 58 of mail naar toine@innovatingexcellence.nl.